O firme

Počiatky našej firmy siahajú do roku 1974. Vtedy vznikol Stolársky závod Bronislawa Rapacza, zaoberajúci sa stavebno-stolárskou výrobou, výrobou dverí a dreveného nábytku.

Začiatkom roku 1990 sme sa začali zaoberať výlučne výrobou drevených okien a dverí, vyrábaných v súlade s technickými normami Inštitútu stavebnej techniky.

V roku 2001 sa zmenil názov našej firmy na STOLDREW a v roku 2004 sme získali certifikát kvality ISO 9001:2000, týkajúci sa výroby, montáže a stavebno-stolárskeho servisu.

Z naśej produkcie ponúkame:

  • Drevené okná jednorámové
  • Drevené dvere interiérové a exteriérové
  • Drevené vnútorné parapety
  • Drevené obloženie ostenia